Qualifier

State Country Name Score GSP
1 MN United States Chris Wengler -30 50602
2 MO United States Joe Massara -29 65346
3 FL United States Ryan McCook -29 54747
4 MO United States Jeff Diekemper -28 67738
5 SC United States Chris Brewer -28 58735
6 WI United States Kirk Stimpert -28 37289
7 TX United States Paul Luna -28 35673
8 MO United States Evan Gossett -28 31381
9 WA United States Mike Jaeger -28 31244
10 MI United States Jeff McClellan -28 25424
11 MN United States Allan Zerull -28 21969
12 IA United States Marc Muklewicz -28 18457
13 MO United States Matt VanHoosier -28 12146
14 WI United States Dave Sandmire -28 0
15 OH United States Andy Haas -27 49432
16 MI United States Justin Wilson -27 47583
17 MO United States Jeff Poole -27 32930
18 SC United States Chris Longino -27 24192
19 MO United States Justin Miller -27 17709
20 MO United States Jeff Leeper -27 16493
21 MO United States David Frana -27 14726
22 IN United States Chris MacKenzie -27 13796
23 MO United States Joey Deangelo -27 7771
24 MO United States Sean Gervais -27 7465
25 CA United States Gavin Keeler -27 4242
26 IL United States Kelly Ambrose -27 0
27 OH United States Daniel Kaliszewski -27 0
28 WA United States Chris Bakke -27 0
29 MO United States Trevor Roberts -26 64472
30 MO United States Bryant Wiegers -26 50937
31 IL United States Brendan Harris -26 38273
32 KS United States Tom Shaw -26 37920
33 VA United States Aidan Cleary -26 31143
34 MO United States Lodell Parks -26 29710
35 TX United States George Von K -26 22250
36 VA United States Mike Sanders -26 21323
37 FL United States Jason Loschiavo -26 18811
38 WI United States Josh Mertzig -26 14998
39 TX United States Robert Washburn -26 13297
40 WI United States Mark Gomez -26 10484
41 IN United States Matt Kavanaugh -26 7170
42 MO United States John Tune -26 4485
43 CA United States Richard King -26 0
44 IL United States Brandon Robinson -25 39749
45 IN United States Bryce Leppek -25 39653
46 WI United States Mike Calabrese -25 34314
47 KS United States Danny Beall -25 29426
48 MN United States Josh Schindele -25 27073
49 WI United States Zachary Graham -25 26260
50 AZ United States Pat Fagan -25 21112
51 IN United States Mike Kenney -25 13666
52 MO United States Corey Canda -25 13320
53 CO United States Bob Ludwig -25 6498
54 TX United States Garrett Clothier -25 4358
55 IN United States Damien Sullivan -25 4355
56 MO United States Paul Zyk -25 0
57 IA United States Jeremah Lehr -24 59938
58 WI United States David Crawford -24 34487
59 TX United States Shawn Ticknor -24 27823
60 IN United States Chris Goodin -24 27078
61 TX United States Daniel Tarlton -24 26156
62 MO United States Russ Layton -24 25867
63 TX United States Billy Guffey -24 25346
64 MO United States Solomon Franco -24 20419
65 MN United States Will Sandstad -24 16833
66 MO United States Nick Fernandez -24 14196
67 MO United States Chad Dougherty -24 10763
68 IL United States Paul Jenson -24 5089
69 KS United States Justin Clark -24 4559
70 MO United States Paul Meisch -24 2566
71 LA United States Brad Reynolds -24 0
72 MO United States Clark Gould -24 0
73 CA United States Paul Nielsen -23 37715
74 MO United States Cam Burian -23 34431
75 MO United States Ben Ressel -23 25031
76 KY United States Casey Mattingly -23 11237
77 LA United States Craig Franta -23 9644
78 MO United States Nick Cornelius -23 9623
79 KY United States Jordan Scott -23 4416
80 LA United States Jonathan Munn -23 0
81 OH United States Gary Sheldon -23 0
82 MO United States Brad Baird -23 0
83 CO United States Bo Smith -23 0
84 MN United States Tony Johnson -22 39932
85 IL United States Kevin Lindsay -22 36304
86 MO United States Craig Sander -22 31303
87 IL United States Brendan Regan -22 26611
88 OH United States Tom Charney -22 20174
89 MO United States Bill Keesee -22 17455
90 TN United States Jerry Petitt -22 12604
91 TN United States Jay Ware -22 11721
92 OK United States Jason Scherler -22 6377
93 OH United States Steve Kaliszewski -22 4761
94 IN United States Eugene Comer -22 0
95 MO United States Kevin Vaught -22 0
96 IA United States Jeff Smith -22 0
97 WA United States Nate Stowell -21 37919
98 UT United States Christopher Szuhar -21 30582
99 MO United States Scott Johnson -21 25261
100 AR United States KyLynn Krampf -21 18684
101 MI United States Jeremy Adams -21 16342
102 IA United States Jeffrey Morgan -21 6241
103 MO United States Randy Critchlow -21 5952
104 WI United States Jason Reeder -21 4324
105 CO United States Aric VanHoose -21 0
106 AZ United States Andrew Goron -20 19107
107 IN United States Austin Day -20 18884
108 MO United States Jerald Hall -20 18247
109 WI United States Adam Fitzgerald -20 16064
110 LA United States David Key -20 12903
111 WA United States Steve Plank -20 12378
112 TN United States Dustin Anderson -20 10618
113 IN United States Adam Hertel -20 9677
114 IN United States Steve Magill -20 7508
115 MO United States Chris Siemer -20 4214
116 WI United States Brian Roske -20 0
117 IL United States Ryan Driskill -19 31461
118 IN United States CJ Nakfoor -19 22768
119 IL United States Shawn Martin -19 12455
120 MO United States Brandon Rasch -19 6854
121 IN United States Marty Fisher -19 0
122 MO United States Tom Zeilman -18 37475
123 KY United States Joe Finley -18 0
124 MN United States Matt Elsner -18 0
125 WI United States Dan MIser -18 0
126 IL United States Jason Todd -17 10659
127 MO United States Curt Renow -17 0
128 IN United States Craig Day -17 0
129 KS United States Neil Seichepine -16 35171
130 IA United States Chris Steele -16 15795
131 MO United States Ashton Pickering -15 0
132 TX United States Joel Wilbourn -14 0
133 WI United States Jason Stark -13 9486
134 MO United States Brian Jenkins -13 5350
135 TX United States Larry Foster -13 0
136 MO United States Marla Johnson -12 10201
137 KS United States Kyle Spearman -12 0
138 MO United States Nat Jakul -9 0
139 MO United States Kim Josten -1 0