lil gun 32 man purple bracket 2021
set bracket size:
Left click and drag to move the bracket around
 

winners side

2021 Lil Gun Payouts Bracket Results round 1 winner 2 winner 3 winner 4 koth match finals finals 2 if necessary  
place name points
17-32. Richard Wagner — NA
17-32. Mike Calabrese — NA
17-32. Jeff McClellan — NA
17-32. Nate Stowell — NA
9-16. Josh McDaniel — NA
17-32. Duane Tackett — NA
9-16. Daniel Tarlton — NA
9-16. Jason Vidaurri — NA
2. Matt VanHoosier — NA
17-32. Shawn Ticknor — NA
17-32. Shane Marques — NA
9-16. James Hickey — NA
9-16. Steve Puff — NA
17-32. Mike Hall — NA
5-8. Erik Nelson — NA
9-16. Dan Gillard — NA
17-32. Dave Sandmire — NA
17-32. Joe Ferguson — NA
17-32. Eddie Godfrey — NA
9-16. Evan Sewell — NA
3-4. Charlie Hall — NA
17-32. Todd Clarke — NA
9-16. Derek Montgomery — NA
5-8. Nick Cornelius — NA
17-32. Zachary Graham — NA
3-4. Kirk Stimpert — NA
17-32. Russ Layton — NA
5-8. Kelly Ambrose — NA
17-32. Bobby Kennedy — NA
5-8. Matt Kavanaugh — NA
1. David Key — NA
17-32. Chris Bakke — NA
               
1
Matt Kavanaugh
16
-28
32
Joe Ferguson
16
-20
 
16
Steve Puff
17
-28
17
Zachary Graham
17
-24
 
9
Eddie Godfrey
18
-28
24
Evan Sewell
18
-29
 
8
Matt VanHoosier
19
-30
25
Chris Bakke
19
-25
 Matt Kavanaugh
21
-26
 Steve Puff
21
-25
 
 
 
 
 Evan Sewell
27
-17
 Matt VanHoosier
27
-23
 Matt Kavanaugh
12
-24
 Matt VanHoosier
12
-28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 Matt VanHoosier
23
-28
 Kirk Stimpert
23
-28
     
5
Jeff McClellan
20
-19
28
Kelly Ambrose
20
-26
 
12
Shawn Ticknor
21
-28
21
Jason Vidaurri
21
-30
 
13
James Hickey
22
-24
20
Russ Layton
22
-15
 
4
Kirk Stimpert
23
-29
29
Duane Tackett
23
-26
 Kelly Ambrose
23
-24
 Jason Vidaurri
23
-24
 
 
 
 
 James Hickey
18
-29
 Kirk Stimpert
18
-29
 Kelly Ambrose
7
-25
 Kirk Stimpert
7
-28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 Matt VanHoosier
-18
 David Key
-23
   
3
Dan Gillard
24
-30
30
Nate Stowell
24
-28
 
14
Erik Nelson
25
-25
19
Bobby Kennedy
25
-23
 
11
Derek Montgomery
26
-23
22
Mike Hall
26
-23
 
6
David Key
27
0
27
Richard Wagner
27
0
 Dan Gillard
30
-22
 Erik Nelson
30
-25
 
 
 
 
 Derek Montgomery
26
-30
 David Key
26
-30
 Erik Nelson
22
-21
 David Key
22
-27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 David Key
 
     
 David Key
3
0
 Charlie Hall
3
-23
   
7
Nick Cornelius
28
-25
26
Mike Calabrese
28
-18
 
10
Dave Sandmire
29
-22
23
Daniel Tarlton
29
-24
 
15
Todd Clarke
30
-17
18
Josh McDaniel
30
-25
 
2
Shane Marques
31
-27
31
Charlie Hall
31
-28
 Nick Cornelius
31
-29
 Daniel Tarlton
31
-28
 
 
 
 
 Josh McDaniel
25
-23
 Charlie Hall
25
-24
 Nick Cornelius
25
-24
 Charlie Hall
25
-26