lil gun 32 man purple bracket 2021
set bracket size:
Left click and drag to move the bracket around
 

winners side

2021 Lil Gun Payouts Bracket Results round 1 winner 2 winner 3 winner 4 koth match finals finals 2 if necessary  
place name points
17-32. Richard Wagner — NA
17-32. Mike Calabrese — NA
17-32. Jeff McClellan — NA
17-32. Nate Stowell — NA
9-16. Josh McDaniel — NA
17-32. Duane Tackett — NA
9-16. Daniel Tarlton — NA
9-16. Jason Vidaurri — NA
2. Matt VanHoosier — NA
17-32. Shawn Ticknor — NA
17-32. Shane Marques — NA
9-16. James Hickey — NA
9-16. Steve Puff — NA
17-32. Mike Hall — NA
5-8. Erik Nelson — NA
9-16. Dan Gillard — NA
17-32. Dave Sandmire — NA
17-32. Joe Ferguson — NA
17-32. Eddie Godfrey — NA
9-16. Evan Sewell — NA
3-4. Charlie Hall — NA
17-32. Todd Clarke — NA
9-16. Derek Montgomery — NA
5-8. Nick Cornelius — NA
17-32. Zachary Graham — NA
3-4. Kirk Stimpert — NA
17-32. Russ Layton — NA
5-8. Kelly Ambrose — NA
17-32. Bobby Kennedy — NA
5-8. Matt Kavanaugh — NA
1. David Key — NA
17-32. Chris Bakke — NA
               
1
Matt Kavanaugh
16
-28
32
Mike Calabrese
16
-20
 
16
Shawn Ticknor
17
-24
17
Josh McDaniel
17
-24
 
9
Art DeVries
18
-28
24
Duane Tackett
18
-28
 
8
Nick Cornelius
19
-25
25
Russ Layton
19
-25
 Matt Kavanaugh
21
-26
 Steve Puff
21
-25
 
 
 
 
 Evan Sewell
27
-17
 Matt VanHoosier
27
-23
 Matt Kavanaugh
12
-24
 Matt VanHoosier
12
-28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 Matt VanHoosier
23
-28
 Kirk Stimpert
23
-28
     
5
Kirk Stimpert
20
-19
28
Jason Vidaurri
20
-19
 
12
Mike Hall
21
-28
21
Kelly Ambrose
21
-28
 
13
James Hickey
22
-24
20
Derek Montgomery
22
-15
 
4
Dan Gillard
23
-26
29
Daniel Tarlton
23
-26
 Kelly Ambrose
23
-24
 Jason Vidaurri
23
-24
 
 
 
 
 James Hickey
18
-29
 Kirk Stimpert
18
-29
 Kelly Ambrose
7
-25
 Kirk Stimpert
7
-28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 Matt VanHoosier
-18
 David Key
-23
   
3
Matt VanHoosier
24
-28
30
Evan Sewell
24
-28
 
14
Kevin Lindsay
25
-23
19
Chris Bakke
25
-23
 
11
Dave Sandmire
26
-23
22
Steve Puff
26
-23
 
6
Jeff McClellan
27
0
27
Dolan Cheatham
27
0
 Dan Gillard
30
-22
 Erik Nelson
30
-25
 
 
 
 
 Derek Montgomery
26
-30
 David Key
26
-30
 Erik Nelson
22
-21
 David Key
22
-27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 David Key
 
     
 David Key
3
0
 Charlie Hall
3
-23
   
7
David Key
28
-18
26
Bobby Kennedy
28
-18
 
10
Eddie Godfrey
29
-22
23
Zachary Graham
29
-22
 
15
Todd Clarke
30
-17
18
Erik Nelson
30
-17
 
2
Shane Marques
31
-27
31
Gordy Brown
31
-27
 Nick Cornelius
31
-29
 Daniel Tarlton
31
-28
 
 
 
 
 Josh McDaniel
25
-23
 Charlie Hall
25
-24
 Nick Cornelius
25
-24
 Charlie Hall
25
-26